Sunday, 28 February 2016

Tip for Trip:

Hrebienok – HighTatras


Hrebienok, located in 1285 m.a.s.l., is one from the easily accessible places in High Tatras.  You will get there from Starý Smokovec by funicular or by walk.  You can go by walk on forest road or asphalt one, the hike takes cca 1 hour. 

TATRY ICE MASTER

Program TATRY ICE MASTER 2016


From 29.01.2016 to 31.01.2016 were here held the unofficial world championships in sculpted ice sculpture. Event, called Tatry Ice Master, joined teams from 12 countries such as Canda, Czech Republic, Netherlands, Hungary, Iraq, Poland, Russia, Singapore, Slovak Republic, Turkey and USA. Each day have team different topic. The topics of this year were World fauna, which won the team of Slovak Republic with a statue of a scorpion. The second day was theme History of country where I come from and last was a Free theme. Statues, on which were used tens of tons of ice have 3D design and can be seen for several weeks after the event, of course, depending on weather conditions. For visitors were also prepared ice bars or ice chair on which could visitors sit.


Scorpio of Slovak republic team
Doves of Singapure team Totem of Canada´s team

TATRA ICE DOMEHrebienok visitors can also see the Ice Dome in baroque style, which is under the dome, where is maintaining a suitable temperature. From 70 tons of ice were created baroque statues, angels who keep an eye on visitors, or columns. The dominant of Ice Dome is St. John the Apostle, protector and patron of sculptors and the temple who has in hand eagle and before him is wolf. Ice Dome is a  venue for concerts, weddings and even theatrical performances. This year, visitors can see for the first time also flowers frozen in ice. Ice Dome should be located on Hrebienok till the end of March, or even to 17.04.2016, of course, the length of the opening will depend on the weather.


  St. John the Apostle


Angel
Baroque statues
Tip na výlet:

Hrebienok – Vysoké Tatry

Hrebienok, nachádzajúci sa v 1285 m.n.m., patrí medzi ľahko prístupné miesta vo Vysokých Tatrách. Dostanete sa sem zo Starého Smokovca pozemnou lanovkou, prípadne peši. Túra trvá cca 1 hod. pričom máte možnosť ísť po lesnej ceste alebo po asfaltovej.

TATRY ICE MASTER

Program TATRY ICE MASTER 2016


Od 29.1.2016 do 31.1.2016 sa tu konali neoficiálne majstrovstvá sveta v tesaní ľadových sôch. Podujatia menom Tatry Ice Master sa zúčastnili tímy z 12 krajín ako Kanada, Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Irak, Poľsko, Rusko, Singapur, Slovenská republika, Turecko a USA. Na každý deň mali súťažné tímy zadanú inú tému. Témami tohto roku boli Svetová fauna, ktorú vyhral tím Slovenskej republiky so sochou škorpióna, História krajiny odkiaľ pochádzam a posledná bola Voľná téma. Sochy, na ktoré súťažiaci spotrebovali desiatky ton ľadu majú 3D dizajn a je ich možné vidieť ešte niekoľko týždňov po podujatí, samozrejme v závislosti od počasia. Pre návštevníkov boli pripravené aj ľadové bary či ľadové kreslo, na ktoré si mohli návštevníci sadnúť.

Škorpión tímu Slovenskej republiky
Holubice tímu zo Singapuru Socha Totemu Kanadského tímu

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM Návštevníci Hrebienka si budú môcť pozrieť aj Ľadový Dóm, ktorý je tento rok spravený pod kupolou, kde je udržiavaná vhodná teplota, v barokovom štýle. Zo 70 ton ľadu vytvorili umelci barokové sochy, anjelov, ktorí majú dávať pozor na návštevníkov, či stĺpy. Dominantou Dómu je svätý Ján apoštol, ochranca sochárov a patrón chrámu, ktorý má na ruke orla a pred sebou vlka. Ľadový Dóm, do ktorého je vstup zdarma, je miestom konania koncertov, svadieb či dokonca divadelných predstavení. Tento rok môžu návštevníci vidieť po prvý krát aj zamrznuté kvety v ľade. Ľadový Dóm by sa mal nachádzať na Hrebienku do konca marca, prípadne ešte do 17.4.2016, samozrejme dĺžka otvorenia bude závisieť aj na počasí. 


Pohľad na Svätého Jána apoštola


Anjel


Barokové sochy