Monday, 6 April 2015

Vysoké Tatry – Popradské pleso a Symbolický cintorín

Vysoké Tatry sú nádherným pohorím, ktoré by mal každý, kto bude mať aspoň raz za život šancu, určite navštíviť. Nádherné hory, lesy, plesá, vodopády a mnohé ďalšie prírodné či vytvorené unikáty sem lákajú turistov z rôznych krajín. Vysoké Tatry turistom ponúkajú rôzne možnosti pre výlet od tých najľahších až po skutočne obtiažne, kam by sa mali vybrať iba skúsení turisti, nakoľko často krát sa stáva, že jednotlivci i skupiny precenia svoje možnosti – čo môže skončiť aj smrťou. Preto je pre ľudí, ktorí sa na určitom mieste ocitnú po prvý krát lepšie začať s jednoduchšími túrami. Tu sú dva príklady.

Popradské plesoTúra na Popradské pleso patrí k tým ľahším resp. jednoduchším, ktorú by mal každý zvládnuť. Túra na Popradské pleso sa začína strmšou cestou smerom do kopcov v nádhernom lese, ktorá plynule prechádza na prirodzený chodník tvorený z kameňov, po ktorých treba ísť opatrne, nakoľko nie všetky sú stabilné.  Avšak pre menej zdatných turistov, či malé deti, vedie k Popradskému plesu od Štrbského plesa i asfaltová cesta. Ďalej z Popradského plesa môžete ísť na Ostrvu, Rysy, Žabie pleso, Hincovo pleso atď. Takže hoci je túra na Popradské pleso jednou z jednoduchších, môže byť toto miesto odrazovým mostíkom pre náročnejších turistov.

Popradské pleso ako také je ľadovcového pôvodu, čo znamená, že horský ľadovec tu v minulosti svojím pohybom vyhĺbil podklad a následne po roztopenom ľadovci tu vzniklo pleso. Chata pri Popradskom plese sa v minulosti volala Chata kpt. Morávku, ktorý bol veliteľom stráže osady Štrbské pleso. 

Symbolický cintorínBlízko Popradského plesa pod západnými stranami Ostrvy môžete nájsť unikátny Symbolický cintorín otvorený v roku 1940, ktorého motto znie „Mŕtvym na pamiatku – živým na výstrahu.“ Už z tohto motta môže byť mnohým jasné, že Symbolický cintorín vznikol najmä pre to, aby sme si uctili ľudí, ktorí v týchto horách zomreli, ale i ukázať, že v horách okrem zážitkov, prírodných krás, turistiky a mnohých iných športov číha i smrť. Iniciátorom myšlienky založenia tohto miesta bol akademický maliar Otakar Štáfl. Z ďalších významných osobností môžeme spomenúť Róberta Vosyku, ktorý vypracoval projekt kaplnky nachádzajúcej sa na Symbolickom cintoríne, Jozefa Fekiača-Šumného, ktorý vyrezal prvé kríže, či Ladislava Tfirsta, ktorý vyrobil drevorezbu v interiéri kaplnky. Okrem kaplnky a drevených krížov však na tomto mieste môžeme nájsť i stovky pamätných tabúľ, na ktorých sú napísané meno, dátum a príčina smrti. Okrem turistov, ktorí vo Vysokých Tatrách zomreli sa tu však nachádzajú i pamätné tabule Tatranských horolezcov, ktorí zahynuli vo svetových horách. Ako uvádzajú Štátne lesy TANAPu „v súčasnosti je na Symbolickom cintoríne inštalovaných 313 pamätných tabúľ so 450 menami (...) Najstaršou z nich je tabuľka z roku 1911.“

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.