Monday, 23 March 2015

Športy pre bábätká

Všetci poznáme zdravotné prínosy športu, resp. pravidelne vykonávaných pohybových aktivít. Z ich ohromného množstva môžeme spomenúť napr. zlepšenie mentálnych funkcií a celkového psychického stavu, zníženie napätia a nervozity, prehĺbenie dýchania, zmiernenie ťažkostí s kĺbmi či zníženie váhy. Mnoho mladých mamičiek sa však môže pýtať, či je šport vhodný aj pre bábätká?

Hoci existuje mnoho názorov, ktoré tvrdia, že bábätká v podstate žiadne špeciálne športy nepotrebujú a v ich veku im postačuje prirodzená aktivita ako plazenie, chodenie a hranie, ako uvádza pediater David Geller špeciálne triedy, kde bábätká cvičia „Vás môžu naučiť nové spôsoby ako komunikovať so svojím bábätkom, zistíte akú fyzickú kapacitu v danom veku bábätko má a napokon, ak má bábätko nejaké fyzické alebo neurologické problémy, detské kurzy cvičenia a fyzickej terapie môžu byť extrémne nápomocne pre rozvoj detí.“ Mohli by sme sa teda opýtať, aký šport je pre bábätko najvhodnejší?

Plávanie

Hovorí sa, že pohyb vo vode je pre nás najprirodzenejší, dokonca mnohé mamičky volia ako alternatívu tradičného pôrodu, pôrod do vody. Aj na Slovensku je v súčasnosti plávanie s bábätkami prirodzenou súčasťou života mamičiek a ich detí, nakoľko práve táto aktivita spevňuje svalstvo, rozvíja ich motoriku a koordináciu pohybov, rovnováhu, orientačné a socializačné schopnosti. Mamičky by však nemali zabúdať, že plávanie sa pre ich bábätká odporúča až po dovŕšení 6 týždňa, skôr je bábätko ohrozené infekciami.

Vďaka tomu, že nás voda nadnáša a pohybuje sa nám v nej oveľa ľahšie, môže mnohé mamičky zaujímať, či je plávanie vhodné i pre bábätká s postihnutím. Ako uvádza Monika Kováčová, zakladateľka plaveckých jasličiek MOKO, práve pre tieto deti predstavuje plávanie niečo „úžasné! Voda im nahrádza to, čo nedokážu na suchu (...) sú šťastní, pretože vo vode dokážu urobiť pohyby, ktoré im normálne ich zdravotný stav nedovoľuje.

Jóga

Jógu by sme mohli charakterizovať ako súbor cvičení, ktorých cieľom je zjednotiť telo, dušu i myseľ. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tieto 5000 rokov staré cvičenia predstavujúce spojenie fyzických cvikov a dýchacích techník môžu byť pre bábätká v takom rannom veku nevhodné, ale práve tzv. Itsy Bitsy jóga je určená pre našich najmenších, pre bábätká, batoľatá i deti v predškolskom veku. Táto jóga, ktorej zakladateľkou je Helen Garabedianová, predstavuje unikátnu zmes jógových pozícií, detských pohybov, dýchania a rôznych relaxačných techník.

Podľa Garabedianovej jóga „pomáha spať dlhšie a stimulovať mentálny a fyzický rozvoj.“ Jóga s bábätkami má však pozitíva i pre mamičky. Z mnohých z nich možno spomenúť vnútornú rovnováhu ale i vybudovanie síl po pôrode. Ďalej, ako uvádza lektorka jógy Rádha Třešňáková, „ako mamičky, tak bábätká sa môžu schádzať so svojimi vrstovníkmi a do každodennej rutiny sa vnesie nejaký nový prvok, sústredenie, hra.“

Masáže

Klasická, švédska, siatsu, športová či reflexná. V súčasnosti si môžeme z týchto i ďalších masáží vyberať a dosiahnuť tak zlepšenie zdravotného stavu. Okrem všeobecne známych prínosov ako je zníženie stresu, posilnenie imunity, ustálenie krvného tlaku, zlepšenie prúdenia kyslíka v tele či relaxácia svalov môžu mať špeciálne druhy masáží i ďalšie benefity akou je napr. podpora rastu vlasov. Masáže ako také sú však pre všetky vekové kategórie zdravšie, ako by sa nám mohlo zdať. Ako uvádza Štefan Zakuťanský, objaviteľ existencie samoliečebného pudu, „na hojenie zápalu sú účinky masáže prinajmenšom také, ako od chemických liekov. Ďalej sa mi podarilo objaviť  dokonca aj to, že účinky masáže predbehujú lieky v tom, že dokážu vyliečiť aj doteraz neliečiteľné chronické zápaly.“

Ako je to však s masážami a bábätkami? Celkovo, je dôležité, aby boli mamičky či oteckovia počas masáže pokojní a masírovali bábätko na tichom, teplom mieste. Je veľmi dôležité, aby rodičia masírovali svoje bábätká jemným dotykom. Práve pokojný, citlivý a jemný prístup je dôležitý nakoľko, ako uvádza štúdia z Minessotskej Univerzity, deti sa od svojich rodičov môžu naučiť hnevu, agresii a preberajú na seba ich správanie už vo veku niekoľkých týždňov.


Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek šport so svojím bábätkom, nikdy nesmiete zabúdať na očný kontakt, jemné zaobchádzanie a sledovanie nálady bábätka. V prípade, ak sa nálada bábätka zmení, odporúča sa s túto aktivitu zastaviť. Samozrejme, rovnako dôležitá je i konzultácia s pediatrom, nakoľko nie každá aktivita je vhodná skutočne pre každého.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.